UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE, TASARIM VE YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

Öğretmen ve okul yöneticilerimizin yeni şartlarda mikro eğitim modelleri, öğrenme platformları, çevrimiçi ders planlamaları ve geri bildirim alma, interaktif içerik tasarlama, öğretmen-öğrenci ve içerek etkileşimi, çok boyutlu ve geniş bir açıdan yeni ve modern eğitim yaklaşımları, karma, istasyon, ters yüz modelleriyle yeni sınıf tasarımları, yeni tasarım sınıflarda sınıf yönetimi ve örnek uygulamaları, dijital ölçme değerlendirme araçları ve modern ölçme değerlendirme yaklaşımlarını da içeren eğitim programı ile öğretmenlerin dijital eğitim süreçlerindeki becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla "Uzaktan Eğitim Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Sertifika Programı" gerçekleştirilmiştir.

08.01.2021 145

 

 

 

Kaynak: http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?cat=meslekigelisim