ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEMİNERLER/WEBİNARLAR

ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEMİNERLER/WEBİNARLAR

İngilizce, Almanca, Fransızca alanında görev yapan öğretmenlerimizin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla British Council, Goethe Instıtut, Fransız Kültür Merkezi iş birliğinde senkron/asenkron uzaktan eğitim kurs ve webinarlar düzenlenmiştir.

08.01.2021 139

Yabancı Dil

- İngilizce Öğretiminde Dinleme ve Konuşma Becerilerinin Artırılmasına Yönelik Yöntem ve Teknikler Semineri

- İngilizce Öğretiminde Sınıf Yönetimi Semineri

- İngilizce Öğretiminde Etkili Geri Dönüt Verebilme Semineri

- İngilizce Öğretiminde Aktif Öğrenme Semineri

- İngilizce Öğretiminde Etkili Stres Yönetimi Semineri

- İngilizce Öğretiminde Öz Değerlendirme Yöntemleri Semineri

- İngilizce Öğretiminde Ders Kitaplarının Kullanımı Semineri

- İngilizce Öğretiminde Dil ve Anlatım Bozukluklarının Düzeltilmesine Yönelik Yöntemler Semineri

- İngilizce Öğretmenleri İçin Dijital Okur Yazarlık Semineri-1

- İngilizce Öğretmenleri İçin Dijital Okur Yazarlık Semineri-2

- Çevrim İçi İngilizce Öğretimine Giriş Semineri

- İngilizce Öğretiminde İnovatif Düşünme Semineri

- Bellek Teorisi ve İngilizce Kelime Öğrenme Yöntemleri Semineri

- İngilizce Konuşma Becerisinin Çevrim İçi Ölçme-Değerlendirmesi İçin Uygulanacak Yöntem ve Teknikler Semineri

- Yabancı Dil Öğrenmenin Önündeki Fiziksel ve Sosyo-Psikolojik Engelleri Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

- Yüz yüze/Çevrim İçi Ortamlarda Öğrencileri Yabancı Dil Öğretim Süreçlerine Dâhil Etme Semineri-1

- Yüz yüze/Çevrim İçi Ortamlarda Öğrencileri Yabancı Dil Öğretim Süreçlerine Dâhil Etme Semineri-2

- Çevrim İçi Öğrenmede Ölçme-Değerlendirme Semineri

- Eğitsel Senaryo Hazırlama Semineri

- Sanal Sınıf Ortamlarında Öğrenci Merkezli Eğitim Semineri

- Öğrencilerin Biyo-ritimleri ile Uyumlu İngilizce Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri Semineri

- Farklı Yeteneklerdeki Öğrencilere Yönelik Etkili İngilizce Öğretimi İçin Uygulanacak Yöntem ve Teknikler Semineri

- Almanca Öğretimine Yönelik Dijital Materyal Materyal Kullanımı Semineri

- Almanca Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştirme Semineri

- Almanca Öğretiminde Dinleme Becerisini Geliştirme Semineri

- Almanca Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi Yöntem ve Teknikleri Semineri

- Almanca Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirme Semineri

- Almanca Öğretiminde Sözcük Öğretimi Semineri

- Almanca Öğretiminde Buluş Yoluyla Dilbilgisi Semineri

- Almanca Öğretiminde Motivasyon Semineri

- Almanca Öğretiminde Almanca Ders Planlama SemineriAlmanca Öğretiminde Öğrenme Platformu ile Çevrim İçi Dersin Birleştirilmesi Semineri

 

 

Kaynak: http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?cat=mesleki-gelisim