İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Aramızdan Ayrılışının 84. Yıl Dönümünde Akif'in Satırlarından #Edirneokuyor Etkinliğimize Destek Olan Herkese Teşekkür Ederiz.

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Aramızdan Ayrılışının 84. Yıl Dönümünde Akif'in Satırlarından #Edirneokuyor Etkinliğimize Destek Olan Herkese Teşekkür Ederiz.

Akif'in izinde bir nesil...

Bir ulusun ruhunun kelimelere dökülüşü..

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un aramızdan ayrılışının 84. Yıl dönümünde Akif'in satırlarından #edirneokuyor etkinliğimize destek olan herkese teşekkür ederiz.

30.12.2020 68

30-12-202030-12-202030-12-202030-12-202030-12-202030-12-202030-12-202030-12-202030-12-202030-12-2020

Kaynak: http://edirne.meb.gov.tr/www/istiklalsairimizmehmetakifersoyunaramizdanayrilisinin84yildonumundeakifinsatirlarindanedirneokuyoretkinligimizedestekolanherkesetesekkurederiz/icerik/4048