İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARNE NOTLARI DERS KATILIM PUANLARINA GÖRE VERİLECEKTİR.

İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KARNE NOTLARI DERS KATILIM PUANLARINA GÖRE VERİLECEKTİR.

Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının nasıl verileceğini açıkladı.

28.12.2020 178

 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen 25.12.2020 tarih ve 18443982 sayılı yazıda:

Bu bağlamda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken;

1) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda dönem sonu işlemleri ilgi (a) Yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecektir. 4 üncü sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacaktır. Ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dâhil edilecektir.

2) 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacaktır. Ayrıca yapılmış olan sınavlar varsa hesaplamaya dâhil edilecektir.

3) Eğitim ve öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla birinci dönemin sona ereceği 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edilecektir.

4) Yarıyıl tatilinin uygulanacağı 25 Ocak-12 Şubat 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetlerine ara verilecektir.