İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Önder Arpacı'nın 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş Günün Mesajı

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Önder Arpacı'nın 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş Günün Mesajı

25.11.2020 151

Edirne'miz hem tarihi önemi hem de barındırdığı kültür varlıkları ile milletimiz için önemli bir yere sahiptir. Anadolu'nun Avrupa ve Balkanlara açılan kapısı olan Edirne'miz Osmanlı imparatorluğumuza İstanbul'un fethine kadar yaklaşık 90 yıl payitahtlık yapmıştır.

Fethedildiği 1361 yılından itibaren huzur içinde yaşanılan Edirne, ne yazık ki 1829'dan 1922'ye kadar birçok kez işgale uğramıştır. Şehrimiz bu süreçte Ülkemizin Bağımsızlığı uğruna önemli mücadelelere tanıklık etmiştir. 

Tarihinin en karanlık ve acı günlerini bu dönemde yaşayan Edirne, işgalle birlikte Sarayiçi'nde binlerce evladını şehit vermiştir. Tarih boyunca acılarla yoğrulan ve şehit kanlarıyla sulanan bu topraklar

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı kurtuluş mücadelesiyle 25 Kasım 1922'de yeniden vatan toprağı yapılmıştır.

 

Edirne'nin hazin işgal günlerini dokunaklı mısralarla tasvir eden Mehmed Âkif "Edirne" isimli şiirinde dönemin acısını yüreğimizde hissettirmektedir.

Edirne! İşte o Şark'ın demir kilidi

Sefil ayakları altında Bulgar'ın şimdi 

 ...................................................

 Şu dört minareli cami ki, yoktur hiçbir eşi

 Ki parlıyordu hilâlinde san'atın güneşi

Eğitim camiası olarak görevimiz geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimize tarihimizi en iyi şekilde anlatmak, gençlerimizi tarihinden ders almış, geleceğe umutla bakan, ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkararak dünyada söz sahibi nesiller olarak yetiştirmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Edirne'mizin kurtuluş gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Dr. Önder ARPACI

İl Millî Eğitim Müdürü

Kaynak: http://edirne.meb.gov.tr/www/ilmillegitimmudurumuzsayindronderarpacinin25kasimedirneninkurtulusgununmesaji/icerik/4018