İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Önder Arpacı ile İlimiz Öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı Kapsamında Çevrim İçi Buluştu

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Önder Arpacı ile İlimiz Öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı Kapsamında Çevrim İçi Buluştu

25.11.2020 139

25-11-2020

Kaynak: http://edirne.meb.gov.tr/www/ilmillegitimmudurumuzsayindronderarpaciileilimizogretmenleri24kasimogretmenlergunukutlamaprogramikapsamindacevrimicibulustu/icerik/4020