2021 YARIYIL TATİLİ ÖĞRETMENLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

30.12.2020 14

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci

Başlangıç: 4 Ocak 2021

Bitiş : 8 Ocak 2021 (Saat 17.00)

İkinci Aşama

Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci

Başlangıç: 18 Ocak 2021

Bitiş : 22 Ocak 2021 (Saat 17.00)

Atamalar

26 Ocak 2021

Tebligat ve İlişik Kesme İşlemleri

26 Ocak 2021 Tarihinden İtibaren

Kılavuzu indirmek için TIKLAYINIZ.